9 * bestaande-huurovereenkomst-valt-onder-nieuwe-wetgeving Bestaande huurovereenkomst valt onder nieuwe wetgeving

Bestaande huurovereenkomst valt onder nieuwe wetgeving

In onze nieuwsbrief van mei 2016 is onder meer de nieuwe regeling geschetst voor tijdelijke huurovereenkomsten die geldt per 1 juli 2016. Op grond van het bijbehorende overgangsrecht geldt deze regeling echter alleen voor huurovereenkomsten die na 1 juli 2016 zijn gesloten. Blijkens een recente uitspraak van de kantonrechter Amsterdam blijkt de nieuwe regeling ook werking te kunnen hebben voor al bestaande huurovereenkomsten. 

 

Per 1 juli jl. is het mogelijk om huurovereenkomsten met jongeren tot 28 jaar te sluiten voor de duur van vijf jaar. Na ommekomst van die termijn komt de huurder dan geen huurbescherming toe indien verhuurder opnieuw aan een jongere wil verhuren. Zulks om doorstroming op de huurmarkt te bewerkstelligen.

 

Een Amsterdamse woningcorporatie had in 2012 op grond van afspraken met de gemeente een huurovereenkomst met een jongere gesloten waarin op diverse wijzen bepaald was dat de huurovereenkomst zou eindigen zes maanden nadat huurder 26 jaar zou zijn geworden. Allereerst door te bepalen dat de huurovereenkomst 'naar zijn aard van korte duur' was. Voor deze categorie geldt geen huurbescherming. Dat wees de kantonrechter af: deze categorie betreft terughoudend toe te passen uitzonderingen. Ook de nieuwe wettelijke regeling wijst er op dat huurovereenkomsten met jongeren niet onder deze categorie vallen: “anders was die wetswijziging immers niet nodig geweest”, aldus de kantonrechter. 

 

Voor analoge toepassing van de al bestaande regeling voor studenten was evenmin ruimte. Klaarblijkelijk omdat huurder cateringmedewerker was en geen student.

 

Wel zag de kantonrechter reden om aan te knopen bij de nieuwe wettelijke regeling. Die zou er toe leiden dat de overeenkomst per 13 november 2017 beëindigd zou kunnen worden omdat de overeenkomst dan vijf jaar geduurd zou hebben. Hoewel de kantonrechter meent dat een beroep op huurbescherming 'thans dan ook niet als onaanvaardbaar kan worden aangemerkt', ligt dat op 13 november 2017 kennelijk anders omdat de kantonrechter de huurovereenkomst vervolgens tegen die datum ontbindt en huurder tot ontruiming veroordeelt. Gelet op de ruime termijn die huurder voor ontruiming heeft, wordt de veroordeling ook uitvoerbaar bij voorraad verklaard zodat hoger beroep niet schorst. Dit laatste wekt (ook) verbazing omdat een uitvoerbaar bij voorraad verklaring volgens de Hoge Raad (renovatie Bijlmermeer) in de regel alleen past bij kansloze verweren.