8 * lachen-in-de-camera-van-de-schoolfotograaf Lachen in de camera van de schoolfotograaf

Lachen in de camera van de schoolfotograaf

Dat deed de minderjarige dochter van een moeder die vervolgens de foto’s van de fotograaf kreeg toegestuurd. Hadden moeder en/of dochter belangstelling dan kostte dat € 16,50; anders dienden de foto’s binnen 10 dagen kosteloos geretourneerd te worden. Of preciezer, volgens het meegestuurde machtigingsformulier: “Binnen 10 dagen terugsturen anders verplicht u zich tot afname!”.

 

Moeder weigerde echter te betalen en stuurde de foto’s evenmin terug. Daarop stapte de fotograaf naar de rechter die daarover oordeelde. De rechter overwoog allereerst dat er aan het toesturen van de foto’s door de fotograaf geen koopovereenkomst of  enig andere overeenkomst ten grondslag lag die moeder daartoe kon verplichten. Ook van een bestelling of aanvraag was geenszins gebleken, aldus de kantonrechter. Dat deze werkwijze al jaren gebruikelijk is, maakt een en ander niet anders, zo vervolgde de kantonrechter. Het voorgaande zou betwijfeld kunnen worden indien dochter met voorafgaande instemming van moeder geposeerd heeft hetgeen toch ook verondersteld mag worden.

 

Aldus acht de kantonrechter onverkort artikel 7:7 lid 2 BW van toepassing: ongevraagde toegestuurde zaken aan particulieren mogen om niet worden behouden. De duidelijke formulering van dit artikel sloot voor de kantonrechter ook een vergoeding uit via de omweg van ongerechtvaardigde verrijking.