6 * rotterdamse-milieuzone-voorlopig-niet-beoordeeld Rotterdamse milieuzone voorlopig (niet) beoordeeld?

Rotterdamse milieuzone voorlopig (niet) beoordeeld?

Met ingang van 1 januari 2016 geldt in Rotterdam een mileuzone waardoor bepaalde oudere auto’s niet meer de stad in mogen. Eerder oordeelde de Utrechtse bestuursrechter dat de (Utrechtse) gemeente(raad) terzake een grote beleidsvrijheid heeft ook al zijn de effecten marginaal. Bij de invoering van de milieuzone Rotterdam zijn er ontheffingsmogelijkheden bepaald voor, kort gezegd, Rotterdamse ondernemers vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Een Rotterdamse zonweringsleverancier vroeg vergeefs een ontheffing aan voor zijn oude dieselatuto en wendde zich vervolgens tot de bestuursrechter.

 

Enerzijds betoogde verzoeker daarbij dat hij financieel niet in staat was een nieuwe(re) bedrijfsauto te kopen; anderzijds was verzoeker van mening dat de milieuzone als zodanig een onjuiste maatregel was. Ten aanzien van het financiële (on)vermogen van verzoeker oordeelde de voorzieningenrechter dat de gemeente die opnieuw moest bekijken; met name pensioenreserves en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen leken ten onrechte als financiële middelen meegerekend.

 

De principiële bezwaren van de zonweringsleverancier konden volgens de voorzieningenrechter ook bij de bestuursrechter in een bodemprocedure, en derhalve niet in onderhavige voorlopige voorziening, aan de orde komen. De rechtmatigheid van de mileuzone kan aan hogere regelgeving getoetst worden waarbij ook de doelmatigheid van de maatregel aan de orde kan komen, aldus de bestuursrechter. Voorts had verzoeker betoogd dat de gemeente bij nieuwere, wel toegestane, dieselauto’s ten onrechte uitging van de door de fabrikanten opgegeven normen in plaats van de daadwerkelijke uitstoot. Die laatste uitstoot is vanwege de bekende sjoemelsoftware immers veel hoger. Ook deze kwestie kan in het kader van de (terughoudende) beoordeling van beleid, ook indien de milieuzone als rechtmatig moet worden beoordeeld, aan de orde komen.

 

Al met al principiële en praktische redenen voor de voorzieningrechter om verzoeker hangende zijn bezwaar alsnog een ontheffing te verlenen.