5 * recente-rechtspraak-schimmel-in-huis-een-probleem-voor-de-verhuurder Recente rechtspraak: schimmel in huis een probleem voor de verhuurder.

Recente rechtspraak: schimmel in huis een probleem voor de verhuurder.

Zelfs als de huurder zelf de schimmel- en vochtproblemen kan voorkomen. Dit werd onlangs bepaald door het hof Den Haag.

De huurder in deze zaak klaagde over een vocht- en schimmelprobleem in zijn woning bij de verhuurder en de Geschillencommissie. De Geschillencommissie achtte de klacht gegrond. Uit onderzoek bleek vervolgens dat het probleem vooral werd veroorzaakt door het ontbreken van isolatie in het al oudere pand en de onmogelijkheid van gedoseerde ventilatie.  De huurder vorderde daarop huurprijsvermindering van de verhuurder.

De wet bepaalt dat huurprijsvermindering mogelijk is indien sprake is van een gebrek aan het gehuurde. Dat er sprake was van een vocht- en schimmelprobleem stond in deze zaak vast, evenals dat door dit probleem de huurder niet het woongenot kreeg dat hij mocht verwachten van het gehuurde. Het hof achtte dan ook een gebrek aanwezig en de huurprijsvermindering toewijsbaar. Daarbij overwoog het hof mede dat, ook al zijn dit soort problemen eigen aan woningen uit (zoals in deze zaak) de jaren ’60, zij desalniettemin een gebrek kunnen opleveren. De verhuurder moet een woning van objectief aanvaardbare kwaliteit leveren en dat was hier niet het geval. Daarnaast is het voor huurprijsvermindering niet van belang  of het gebrek aan de verhuurder is toe te rekenen. Ook het feit dat de huurder het gebrek zou hebben kunnen oplossen/voorkomen door zijn huis gemiddeld op een temperatuur van 21C te stoken, is geen reden voor het hof om de huurprijsvermindering af te wijzen. Een dergelijke temperatuur  is niet van deze tijd, volgens het hof. De oorzaak van het gebrek ligt namelijk in de gebrekkige bouwkundige kwaliteit van de woning en dit komt voor het risico van de verhuurder, aldus het hof. Door rechters wordt daar ook wel eens anders over gedacht.

Zodoende verminderde het hof de huurprijs met 35% tot het gebrek door verhuurder verholpen zou zijn. Ook gevolgschade wat betreft inboedel en kosten voor de ingeschakelde deskundige kreeg huurder van het hof vergoed.