5 * recente-rechtspraak-overheidsaansprakelijkheid-gebrekkige-weg Recente rechtspraak overheidsaansprakelijkheid: gebrekkige weg?

Recente rechtspraak overheidsaansprakelijkheid: gebrekkige weg?

Schade als gevolg van een ongeluk door een gebrekkige weg. Kan een wegbeheerder hiervoor aansprakelijk zijn?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, moet beoordeeld worden of de betreffende weg, gelet op het te verwachten gebruik of bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is. Van belang hierbij is ook hoe groot de kans op de verwezenlijking van een gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen van de wegbeheerder mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn. Zo luidt vaste rechtspraak van de Hoge Raad.

In deze zaak ging het om een geasfalteerd fietspad Wassenaarseslag van en naar een strand dat het gehele jaar zeer regelmatig gebruikt wordt door mensen uit de wijde omgeving.  Het hof achtte het algemeen bekend dat strandbezoekers meestal bagage bij zich hebben, danwel dat zij iemand achterop de fiets meenemen en dat deze omstandigheden de stabiliteit van een fietser negatief kunnen beïnvloeden. Om serieus valgevaar te voorkomen mogen daarom “ vrij hoge eisen gesteld worden aan de staat van het betrokken wegdek”, aldus het hof.

Vast stond dat ten tijde en ter plaatse van het ongeluk het fietspad was beschadigd door een meterslange scheur in de rijrichting. Hierdoor kwam een 10-jarig meisje op een omafiets met een vriendje achterop ten val  met serieus hoofdletsel ten gevolge.  

Een verweer van de gemeente was dat je niet ten val zou komen  als je met enige vaart, tenminste 20 km,  en wat haaks over de scheur zou rijden; vergelijkbaar met een trambaan. Voor een dergelijke vaart achtte het hof het fietspad niet geschikt: te druk en te steil (hellinghoek 3%). Aangezien eerdere reparatie ook niet erg kostbaar bleek, kwam het hof tot het oordeel dat het fietspad niet voldeed aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden gesteld mogen worden. Dat zag de rechtbank in eerste aanleg anders evenals het feit dat de scheur de oorzaak van de val was geweest. Nu het hof voorts bewezen achtte door getuigenverklaringen dat het meisje als gevolg van deze scheur ten val  bleek te zijn gekomen, was de gemeente als wegbeheerder (opstalbezitter) aansprakelijk voor de schade die zij geleden heeft. Eigen schuld door een vriendje achterop werd daarbij door het hof afgewezen.