13 * te-lange-rechtszaak-leidt-tot-schadevergoeding Te lange rechtszaak leidt tot schadevergoeding

Te lange rechtszaak leidt tot schadevergoeding

In onze vorige nieuwsbrief zijn twee Spaanse zaken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) beschreven waarin geoordeeld werd dat gerechtelijke procedures te lang geduurd hadden. Dat leidde tot een schadevergoedingsplicht voor Spanje.

Inmiddels heeft het EHRM recent ook het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor overschrijding van de redelijke termijn in een civiele procedure. Daarbij werd de procedure grondig gefileerd: het betrof een procedure tegen een accountant over beroepsaansprakelijkheid. Deie procedure had 18 jaar voortgeduurd. Daarvan achtte het EHRM een periode van 17 maanden en 5 maanden te traag. Een vergoeding vond het EHRM niet geboden omdat de enkele constatering van een schending van 6 EVRM volstond.

In een zaak tegen Oostenrijk vond het EHRM in een bestuursrechterlijke kwestie een termijn van behandeling bij de bestuursrechter van ruim 5 jaar weer te lang. Dat leidde echter evenmin tot een vergoeding. Inmiddels heeft ook het EU-Gerecht recent voor het eerst geoordeeld tot vergoeding van schadevergoeding voor overschrijding met zo'n 3 en 5 jaar van een redelijke termijn in een (mededingings)procedure. Anders dan vaak bij het EHRM kwam het Gerecht ook tot een materiële schadevergoeding van ruim € 47.000,- vanwege een onnodig lange bankgarantie. Daarnaast werd ‘ex aequo et bono’ een immateriële vergoeding van € 5.000,- toegekend conform verweer van de Europese commissie; eisers hadden een vergoeding van ‘minimaal’ € 500.000,- bepleit.