12 * evrm-en-lengte-procedure EVRM en lengte procedure

EVRM en lengte procedure

Een VvE in Madrid kreeg in 1991 ruzie met een buurman over het onderhoud van een scheidsmuur. In 1994 repareerde de gemeente Madrid deze muur vervolgens op kosten van de VvE bij wijze van bestuursdwang. De VvE weigerde echter de kosten, zo’n € 18.000,-, te betalen en stapte vervolgens naar de rechter. Na veel bestuursrechtelijke schermutselingen kwam uiteindelijk het Spaanse Constitutionele Hof in 2010 tot het eindoordeel dat de VvE moest betalen. 

Vervolgens klaagde de VvE bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat de gerechtelijke procedures te lang geduurd hadden hetgeen in strijd was met artikel 6 EVRM dat een eerlijk en adequaat proces garandeert. Het hof verwees in zijn uitspraak naar zijn vaste rechtspraak:  the complexity of the case, the conduct of the applicant and the relevant authorities, and what was at stake for the applicant in the dispute, zijn factoren die van belang zijn om een redelijke termijn van een procedure te bepalen. In het voorliggende geval ging het om de “herstelkosten  van een scheidsmuur” en dat kan volgens het mensenrechtenhof niet als een “enigszins ingewikkelde zaak” worden beschouwd. Grosso modo wordt na beschouwing van alle procedures een overschrijding van de redelijke duur van ongeveer tien jaar aangenomen waarvoor het hof een vergoeding toekent van € 16.000,-.

In een andere Spaanse zaak bij het EHRM ging het om een geschil over de eigendom van een stuk land. De gerechtelijke procedure daarover begon in 1991 en eindigde in 2009. In deze zaak wilde het EHRM aannemen dat die “ingewikkeld” was. Anderzijds had “the conduct of the applicant” ten aanzien van deskundigen de zaak niet nodeloos vertraagd, zoals door Spanje werd gesteld.  Al met al benoemde het hof een periode van zes jaar als onverklaarbaar lang. Dat leidde tot een vergoeding van € 10.000,-. Overigens was eiser/applicant ruim drie jaar voor deze uitspraak overleden maar dat legde geen speciaal gewicht in de schaal. Zie tenslotte onze nieuwsbrief van april 2014 voor een vergelijking met de Nederlandse situatie.